RC auta - základní informace

RC auta - základní informace

RC modely aut

Motory

První spuštění motoru
Někdy se stává, že první nastartování Vám dělá problémy a motor ne a ne naskočit. Při prvních nesnázích s nahozením motoru neztrácejte trpělivost a nikdy nezasahujte do nastavení jehel karburátoru, který je nastaven podle návodu pro záběh. Přiděláte si jen více starostí. První, co je třeba udělat, je zkontrolovat funkci žhavení a to nejen žhavící svíčky, ale i vlastní žhavící koncovky. Svíčku - vyšroubujeme z válce a nasazením na žhavící koncovku zkontrolujeme její funkci. Pokud se svíčka „nerozsvítí" může to mít dva důvody.

1. vadná žhavící svíčka

2. vybitá žhavící koncovka

Proto je dobré sebou na každé ježdění mít svíčku náhradní, abychom tento problém vyřešili. Když nefunguje ani náhradní (pokud možno nová) svíčka s největší pravděpodobností je vybitá žhavící koncovka. To platí i v případě, že svíčka sotva „žhne" a její funkce bude nedostatečná. Funkční svíčku namontujeme zpět a víme, že dokážeme motor nažhavit.
Pokud jde těžko tahat za tahový startér, nezkoušejte co ta „šňůrka" vydrží, ale demontujte svíčku, obraťte model vzhůru koly a několika zataženími za tahový startér odstraňte přebytečné palivo ze spalovacího prostoru, které se tam dostalo neúspěšným startováním motoru. Kapalina je bohužel nestlačitelná a ona „šňůrka" to určitě nevydrží.

Máme vše připraveno a můžeme začít startovat. Nemusíme se bát nechat žhavení (před zatažením za startér) chvilku zapnuté (5-10sekund), abychom dosáhly správné zápalné teploty. Pokud motor po odpojení žhavení ihned zhasne je buď příliš studený, aby se v chodu udržel nebo má příliš bohatou směs. Nejdříve necháme žhavení připojené (při chodu motoru) o něco déle a pokud znova po odpojení zhasne ochudíme směs na hlavní palivové jehle, ale max. o 1/8.
Spalovací motory vyžadují trpělivost a získání trocha zkušeností a pak Vám startování nebude činit žádné problémy.


Seřízení motoru
Správné seřízení motoru velkou měrou určuje jeho životnost a je proto třeba tomuto úkonu věnovat velkou pozornost. Autový modelářský spalovací motor je konstruován tak, aby svůj nejefektivnější výkon podával při určité teplotě, která přímo závisí na bohatosti směsi.
To znamená, že když budeme motor přehřívat (teplota příliš vysoká) má motor chudou směs a je třeba jí obohatit povolením hlavní palivové jehly. Naopak pokud je teplota nízká motor se špatně vyplachuje a má směs bohatou. Opačným postupem jí musíme ochudit. Veškeré otáčení palivovou jehlou provádíme postupně max. po1/8 otáčky.

Z tohoto odstavce vyplývá, že pro automodeláře (se spalovacími motory) je velice nutným doplňkem teploměr. V dnešní době jsou skoro výlučně používány infračervené teploměry o velikosti dálkového ovládání automobilu. Mnoho z vás určitě namítne „pro mě je to zbytečné", ale věřte že nejen moje zkušenost už potvrdila, že opak je pravdou.
Každý, kdo provozuje model se spalovacím motorem možná ušetří max. 1 000,- Kč za vhodný teploměr, ale případným nevhodným provozem (vysoká teplota) motoru, někdy markantně zkrátí jeho životnost. Cena motoru 3 000,- Kč a více !!!!!!

Takže pokud máme teploměr je optimální naladění mnohem jednodušší. Teplota motoru při záběhu by se měla pohybovat max. 60 - 70°C. Záběh je nejdůležitější pro další provoz motoru a když je v této fázi přehříván dlouho nevydrží. Když je teplota vysoká víme, že je třeba motor obohatit (povolit hlavní jehlu). Pokud motor běží a má nízkou teplotu, v této fázi to nevadí, protože čím je motor bohatší tím lépe se maže a chladí. Po zaběhnutí je optimální teplota max. 110 - 120°C. Postup seřizování je stejný vysoká teplota - obohatit, nízká teplota - ochudit. Rekreační jezdci se nemusí držet teploty 110°C za každou cenu. Když má jejich motor teplotu menší a oni jsou s jeho výkonem spokojeni není třeba směs ochuzovat.
Pro správné seřízení a vyladění motoru se samozřejmě předpokládá používání kvalitního paliva s obsahem nitromethanu, který doporučuje výrobce motoru. To stejné platí i pro žhavící svíčku, která velkou měrou ovlivňuje chod motoru.

 

Převody

Naplnění diferenciálů
Většina diferenciálů je od výrobce naplněna vazelínou, která zajišťuje mazání planetového soukolí. Model je tedy zcela provozuschopný, ale naplnění diferenciálů olejem zlepší nejen jeho funkci a vlastnosti, ale také prodlouží jeho životnost. Náplň diferenciálů je dobré čas od času zkontrolovat a po delším užívání modelu jí vyměnit.

Všechny modely jsou velice podobné konstrukce a tak se soustředíme na důležité informace.
Naplnění diferenciálu se neobejde bez jeho demontáže z domečku. Budeme tedy muset odmontovat nápravu (přední/zadní), případně středový domeček, pokud má model mezinápravový diferenciál. Doporučuji postupovat postupně a smontované skupiny montovat zpět na šasi. Mohlo by se stát, že nám na pracovním stole zůstane hromádka „určitě nepotřebných dílů". Má to však velkou výhodu a to, že poznáme konstrukci svého modelu a nebude pro nás problém případná výměna některého dílu (nebo jeho objednání) např. při případné kolizi.
Něco rozmontovat to nám asi nebude dělat problémy (známe to z dětství), ale může se stát, že budeme mít problémy při zpětné montáži. Ke každému modelu jsou dodávány originální návody sice v cizím jazyce, ale s „rozstřelem" základních skupin podvozku, podle kterého by alespoň pro částečně zručného modeláře neměl být problém dát např. nápravu do původního stavu.
Než diferenciál vyjmeme z domečku označíme si, na které straně je kolo stálého převodu.
Pokud tak neučiníme mohlo by se stát, že našemu modelu nechtěně namontujeme zpátečku, protože při obrácené montáži diferenciálu do domečku se změní směr jeho otáčení.
Diferenciál máme venku a teď už je to legrace. Povolíme šrouby kola stálého převodu, které zároveň tvoří víčko diferenciálu. Vyjmeme kuželové soukolí a vše včetně obalu důkladně vymyjeme např. pomocí technického benzínu nebo odmašťovače brzd používaného v autoopravárenství. Necháme vyschnout, vložíme kuželové soukolí a naplníme z 90% olejem.

Používáme zásadně kvalitní olej k tomuto účelu určený. Např. oleje z řady SL firmy Protech. Převodový olej PP90, který jsme našli v garáži ze starých zásob nebude to pravé ořechové.
Hustota oleje je velice individuální a liší se nároky, zvyklostmi a požadavky jezdce. Všeobecně platí, že čím větší je hustota oleje, tím větší je „svornost" diferenciálu. Jakési universální náplně pro terénní modely se osvědčil olej 2500-3000 pro přední diferenciál, 5000 pro mezinápravový a 1000 pro zadní.(Pokud použijete oleje firmy Protech budete olej do diferenciálu 1000 marně hledat. Je nutné použít olej SL 1000, který je označen jako tlumičový)

 

RC vybavení

Je pro provoz modelu jednou z nejdůležitější součástí a proto bychom tomuto zařízení měli věnovat zvýšenou pozornost a kontrolu. Porucha kterékoli části RC soupravy může nejen zapříčinit havárii modelu, která může mít „drahé" následky, ale neřízený model může přivodit nám nebo přihlížejícím nepříjemné zranění. (na závodních tratích není taková událost nic neobvyklého a opravdu to bolí). Každý uživatel by měl dbát na správnou funkci RC soupravy a čas od času přezkoušet její dosah . Majitelé RTR setů, kteří chtějí svůj model začít vylepšovat by měli začít právě u RC soupravy. Použití kvalitní soupravy společně se silnějšími a rychlejšími servy zlepší ovládání modelu a nabídne více možností v nastavení. Dalším plusem je delší životnost kvalitních serv.

Serva
Pro ovládání RC aut bychom měli používat pokud možno serva s kovovými převody a s tahem od 8kg. Vrchní hranice je dána velikostí a typem modelu, ale nejčastěji jsou používána 10kg serva, která vyhovují pro ovládání řízení i plynu/brzdy. Rychlost serv je dána zvyklostmi jezdce, ale pohybuje se přibližně 0,13 - 0,25 600 /sec. Pro rekreační jezdce i pro začínající závodníky vyhovuje např. Hitec HS - 645MG, které při napájení pětičlánkovou baterií poskytuje dostatečné výkony v poměru k ceně. Samozřejmě, že čím kvalitnější a silnější tím lépe. U Monster Trucků by hlavně servo řízení mělo mít dostatečnou sílu aby, dokázalo ovládat těžký model.

Baterie
Sebekvalitnější RC souprava a serva nám nebudou nic platná, pokud budeme mít nekvalitní, případně vybité baterie. To je také nejčastější příčina havárie modelu. Slabé baterie můžou způsobit nejen menší sílu serv, ale hlavně ztrátu signálu RC soupravy, která se většinou rovná katastrofě. Baterie by se měli nabít před každou jízdou a minimální investicí je vybavení modelu hlídačem napětí. Nejlepší je používat sadu zavařenou ve smršťovací bužírce jako acupak. Kostřička na čtyři tužkové baterie není právě to pravé ořechové. Plast, z kterého je vyrobena nemůže zaručit dokonalý kontakt a v určitých situacích (po skoku, přejetí nerovnosti) se může stát, že se kontakt přeruší a problém je na světě. Ten, kdo používá auto častěji nebo pomýšlí na závody, by měl svůj model vybavit pětičlánkovou sadou s kapacitou min. 800mAh, ale pokud místo v modelu dovolí, použijeme články s kapacitou vyšší. Pokud počítáme s tím, že s modelem budeme jezdit delší dobu, musíme mít buď náhradní (nabité) baterie, nebo baterie v modelu dobít přímo na místě, např. pomocí nabíječky, která je napájená z autobaterie našeho osobního auta. Pro tento účel je vhodné použít vypínač, který má nabíjecí odbočku, kterou vyvedeme z RCboxu a nemusíme tak při každé manipulaci s baterií schránku otvírat.

 

Údržba modelů aut

Jestliže chceme, aby nám model vydržel delší dobu, je třeba se o něj starat. Stejně jako jezdíme se svým osobním autem do servisu na kontrolu i RC autu je potřeba věnovat určitou údržbu a kontrolu. V opačném případě se může stát, že za nemalou investici do modelu a motoru budete více spravovat, než jezdit a případně model odložíte se slovy „je to krám".
Je však třeba si uvědomit, že mnoho potíží s provozem modelu je způsobeno právě nedostatečnou nebo dokonce žádnou údržbou. Většina dnešních podvozků používá mnoho tech. vymožeností, jako jsou planetové diferenciály, olejové tlumiče, osmikanálové motory apod. , ale bez pravidelné údržby a očisty to bohužel není moc platné.

Údržba podvozku
by měla být závislá na tom, jak dlouho byl model v provozu a hlavně v jakém prostředí a za jakých podmínek byl provozován. Je celkem pochopitelné, že častěji bude svůj model udržovat závodník, který s modelem jezdí na závodní trati s množstvím skoků a mnohdy v mokru a bahně, než rekreační jezdec, který svůj model provozuje na čistém a suchém povrch.
Prvním krokem k očistě by mělo být umytí a osušení celku.Po vymontování elektronický součástí (serva, přijímač, baterie)a motoru můžeme podvozek umýt v jarové vodě za pomocí většího štětce a následně důkladně osušit pomocí stlačeného vzduchu a nebo alespoň na ústředním topení. Pro veškeré mechanické práce je lepší používat kvalitní nářadí. Vyhneme se tak problematickému „dolování" šroubu, kterému jsme strhli vnitřní šestihran nekvalitním imbus klíčkem.
Na údržbu nejnáchylnější a částečně i nejsložitější jsou diferenciály (nejen planetové soukolí, ale i stálý převod) a veškerá kuličková ložiska. Nejsložitější z toho důvodu, že diferenciál je třeba vymontovat a zkontrolovat, případně vyměnit jeho náplň. Před nalitím nového oleje je potřeba klec diferenciálu i jeho soukolí kompletně zbavit staré náplně a maziv. Dobře k tomuto účelu poslouží koupel v technickém benzínu a následné štětcem provedené dočistění. Před zpětnou montáží převodů necháme vše dokonale vyschnout. Používáme jen oleje a maziva k tomuto účelu určené!!! Při sestavování diferenciálů a sesazování ozubených kol dbáme na dodržení správné (zubové) vůle.
Pro kuličková ložiska připravíme podobnou lázeň a necháme je důkladně „odmočit" v technickém benzínu. Pokud jsou v našem modelu použita prachotěsná ložiska k jejich dokonalému vymytí přispějeme, když pomocí špendlíku opatrně „vydloubneme" krycí pokličky. Tak dosáhneme vyplavení všech nečistot. Po osušení a namazání vhodným mazivem namáčkneme pokličky na své místo a ložiska máme připravena k montáži do modelu.

Samozřejmostí by měla být kontrola dotaženosti všech šroubových spojů a jejich případné pojištění. (Locktite 242 apod.). Pokud jsou osičky ramen zajištěny „ségrovkami" je vhodné je proti samovolnému vypadnutí (častá závada) fixovat kapkou silikonového tmelu nebo chemoprenu. Ten ségrovku zajistí, ale spoj zůstane nadále rozebíratelný.

Údržba motoru
Spalovací motory pro modely aut nevyžadují žádnou zvláštní údržbu pokud jim od začátku (záběh motoru) poskytneme standardní podmínky pro bezproblémový provoz. O záběhu, následném nastavení motoru a používání teploměru jsme se již něco dozvěděli. To jsou jedny z nejdůležitějších věcí, které velkou měrou ovlivňují životnost motorů.